1)
CZy 5g tlenu wystarczy do utlenienia 6g siarki do tlenku siarki IV
2) W reakcji magnezu z kwasem solnym wydzieliło się 1,2*10 do potegi 23 czasteczek wodoru. Oblicz masę magnezu zużytą do reakcji.
Ile dm szesciennych Co2 (w warunkach normalnych) otrzymamy z rozkładu 12g węglanu wapnia
3) Ile dm szesciennych tlenu (w warnkach normalnych otrzymamy z rozkładu 4,34g tlenku rtęci (III)
Za zadania dużo punktów... najlepiej by było gdybyście zrobili tak żebym wiedział o co chodzi... prostymi sposobami... oczywiscie wybieram najlepsze rozwiązanie.

2

Odpowiedzi

2009-11-26T19:50:06+01:00
A)S+O₂-->SO₂
masy: 32g+2*16g-->64g
tlenu musi byc tyle co siarki:D czyli jest go za mało... nie da rady:D
b)Mg+2HCl-->MgCl₂+H₂
mole:1-1
6,02*10²³-24,3g
1,2*10²³-xg
x=29,16
b1)CaCO₃-->CO₂+CaO
100g-->54g+46g
100g-100%
12g-x%
x=12
54g-100%
xg-12%
x=6,48
6,48g-xmol
54g-1mol
x=0,12
0,12*22,4=2,688dm³
c)2Hg₂O₃-->4Hg+3O₂
496-->400+96
496-100%
400-x%
x=80,64
4,34g-100%
xg-80,34%
x=3,486
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T19:54:14+01:00
1) Koniecznie musisz zapisać najpierw równanie reakcji:
S + O₂ ->SO₂
Teraz, korzystając z Tablicy, ustalasz, ile waży tlen i siarka wzięte do reakcji.
M S= 32g
M O₂=32g

Teraz już sam powinieneś zauważyć, że nie wystarczy. Ale ułóżmy proporcję "skoro 32g tlenu utleniają 32g siarki, to ile gramów siarki utleni 5g tlenu"
32g --- 32g
5g ---- x
x=5g
Teraz, żeby dochować formalności, zapisz, że 5g nie równa się 6 g.
5g≠6g
Odp. 5g tlenu nie wystarczy.

2) Tradycyjne równanie reakcji:
Mg + 2HCl -> MgCl₂ + H₂

I tradycyjnie proporcja. Tym razem musisz jeszcze znać stałą Avogadra (1mol zawiera 6,02*²³ atomów/cząsteczek). Proporcja brzmi: "Skoro 1 mol magnezu daje 6,02*10²³ cząsteczek wodoru, to ile moli magnezu da 1,2*10²³ cząsteczek wodoru"
1 --- 6,02*10²³
x --- 1,2*10²³
x= 1,2*10²³/6,02*10²³
x≈0,2

Teraz ustalamy masę molową magnezu (24g/mol) i znając ją, ustalamy proporcję "skoro jeden mol magnezu waży 24g, to ile waży 0,2 mola magnezu".
1---24g
0,2---x
x=0,2*24
x=4,8g

Odp. Zużyto 4,8g

3) I znów reakcja:
CaCO₃ -> CaO + CO₂

M CaCO₃ = 40g + 12g + 3*16g = 40g+12g+48g=100g

Do proporcji przyda nam się jeszcze zależność, że jeden mol dowolnego gazu w warunkach normalnych ma objętość równą 22,4dm³. Ułóżmy więc proporcję "skoro 100g CaCO₃ daje 22,4dm³ CO₂, to ile dm³ CO₂ da 12g CaCO₃"
100g --- 22,4dm³
12g --- x
x=12*22,4dm³/100
x=2,688dm³

Odp. Otrzymamy 2,688dm³ CO₂.

4) Reakcja:
Hg₂O₃ -> HgO + O₂

M Hg₂O₃ = 2*201g + 3*16g = 402g + 48g = 450g

Proporcja: "Skoro 450g Hg₂O₃ daje 22,4 dm³ tlenu, to ile dm³ tlenu da 4,34g Hg₂O₃"
450g---22,4dm³
4,34g---x
x=22,4dm³*4,34/450
x≈0,22dm³

Odp. Powstanie ok. 0,22dm³ tlenu.PS. W zadaniach tego typu najważniejszy jest zapis reakcji - bez tego ani rusz. Później liczysz masę molową tego, co jest Ci potrzebne, pamiętasz, że 1 mol gazu w warunkach normalnych ma 22,4dm³ objętości, a z kolei jeden mol dowolnej substancji zawiera 6,02*10²³ atomów bądź cząsteczek danej substancji. Reszta to już tylko odpowiednio dobrana proporcja :)
7 4 7