Wypisz zdania, które podają przyczyny upadku Republiki i wprowadzenia Cesarstwa.
-ambicje wodzów rzymskich
-ogromny panteon bogów rzymskich
-bunty sprzymierzeńców
-jedna waluta
-lojalność żołnierzy wobec wodzów, a nie wobec państwa
-spory pomiędzy stronnictwami politycznymi
-bunty niewolników

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T19:24:29+01:00
-ambicje wodzów rzymskich
-lojalność żołnierzy wobec wodzów, a nie wobec państwa
-spory pomiędzy stronnictwami politycznymi
-bunty niewolników