Uzupełnij zdania :
Górna powierzchnia cieczy powstaje w sposób.......... . Nazywamy ją powierzchnią ............. . Zakrzywioną powierzchnię cieczy w pobliżu ścianek naczynia nazywa się ......... . Zjawisko to oddziaływanie ....... . ................................... nazywa się proces prowadzący do powstania roztworu . Ciecz , która rozpuszcza substancje i tworzy z nimi roztwory to .............. .

1

Odpowiedzi

2009-11-26T21:13:20+01:00
Górna powierzchnia cieczy powstaje w sposób ? . Nazywamy ją powierzchnią swobodną . Zakrzywioną powierzchnię cieczy w pobliżu ścianek naczynia nazywa się menisk. Zjawisko to oddziaływanie sił międzycząsteczkowych. Oddziaływaniem cząsteczek nazywa się proces prowadzący do powstania roztworu . Ciecz , która rozpuszcza substancje i tworzy z nimi roztwory to woda .

chyba
24 3 24