W trzeciej czesci egzaminu student otrzymal kolejno 30 45 i 50punktow.gruga czesc egzaminator traktuje jako dwukrotnie wazniejsza od1 a3 trzykrotnie wazniejsza od1.oblicz srednia wazona liczby punktow ktore zdobyl student podczas tego egzaminu.

1

Odpowiedzi

2009-05-24T15:01:01+02:00
A1 = 30
a2 = 45
a3 = 50
w1 = x
w2 = 2x
w3 = 3x
a - liczby
w - waga liczby

a(z kreską poziomą nad a; średnia ważona = (a1w1+ a2w2 + a3w3) : (w1+w2+w3)
a = (30x + 45*2x + 50*3x) :6x
a = (30x + 90x + 150x) : 6x
a = 270x : 6x = 45
a = 45

średnia ważona liczby punktów ktore zdobyl student podczas tego egzaminu jest rówan 45