Odpowiedzi

2009-11-26T19:32:51+01:00
Błona komórkowa -otacza komórkę, bierze udział w transporcie substancji między komórką, a otoczeniem

cytoplazma- wypełnia komórkę

jądro komórkowe- zawiera materiał genetyczny komórki, steruje wszystkimi procesami życiowymi komórki

siateczka śródplazmatyczna - system błon komórkowych, na których znajdują się rybosomy

rybosomy- odgrywają rolę w procesie powstawania białek

aparat golgiego- bierze udział w przetwarzaniu i magazynowaniu białek

cytoszkielet-- sieć włóknistych struktur białkowych w komórce eukariotycznej, dzięki którym organella i substancje nie pływają swobodnie w cytoplazmie, ale zajmują pewne przypisane sobie miejsca

lizosomy-organella komórki eukariotycznej o kształcie kulistym, otoczone pojedynczą błoną cytoplazmatyczną
12 3 12
2009-11-26T19:47:26+01:00
1)Błona komórkowa- jest zbudowana z białek i tłuszczów; jest półprzepuszczalna, tzn. że przenikają przez nią tylko niektóre substamcje; pełni funkcje ochronną, oddziela wnętrze komórki od środowiska zewnętrznego, zapewnia dwukierunkowy transport substancji.
2)Cytoplazma- Otacza wszystkie struktury wewnątrz komórki; jest wodnym roztworem białek, tłuszczów i cukrów, wypełniającym wnętrze komórki; w niej przebiegają liczne reakcje chemiczne.
3)Jądro komórkowe- jest zbudowane z dwóch błon oraz włóknistej substancji, w której skład wchodzą kwasy nukleinowe; kieruje wszystkimi czynnościami życiowymi komórki.
4)Siateczka śródplazmatyczna- to struktura złożona z rurek i spłaszczonych pęcherzyków; jej powierzchnia może być pokryta rybosomami; jest miejscem syntezy tłuszczów i białek, bierze udział w transporcie tych związków w komórce.
5)Aparat Golgiego - jest zbudowany ze stosu dużych, płaskich pęcherzyków i oddzielających się od nich licznych drobnych pęcherzyków; bierze udział w modyfikowaniu budowy tłuszczów i białek.
6)Rybosomy - to niewielkie struktury związane z siateczką śród plazmatyczną lub zanurzone w cytoplazmiepodstawowej; składają się z dwóch podjednostek (mniejszej i większej) zawierających kwas nukleinowy i białka; biorą udział w syntezie białek.
7)Cytoszkielet - sieć włóknistych struktur białkowych w komórce eukariotycznej, dzięki którym organella i substancje nie pływają swobodnie w cytoplazmie, ale zajmują pewne przypisane sobie miejsca.
8)Lizosom – stanowią organelle komórkowe charakteryzujące się polimorfizmem, (występują wyłącznie w komórkach eukariotycznych) niewielkie struktury kuliste lub owalne, otoczone pojedynczą błoną. Zawierające enzymy rozkładające białka, kwasy nukleinowe, węglowodany i tłuszcze. W lizosomie zachodzi nie tylko proces trawienia komórkowego wchłoniętych pokarmów, ale także rozkład niepotrzebnych już cząsteczek.
14 4 14
2009-11-26T19:53:16+01:00
Błona komórkowa zbudowana jest z dwóch warstw fosfolipidów oraz zakotwiczonych w nich białek – jest to typowy dla wszystkich organizmów model budowy błony plazmatycznej. Błona komórkowa jest niezbędna do przeżycia mikroorganizmu. Odpowiada za pobieranie wody, soli mineralnych i pokarmu, wydzielanie substancji na zewnątrz (np. enzymów trawiennych), odbieranie bodźców ze środowiska zewnętrznego oraz procesy metaboliczne komórki.

Przestrzeń ograniczoną błoną wypełnia cytoplazma (cytozol). Jest to układ koloidalny białek zawieszonych w roztworze wodnym, także białek katalizujących reakcje biochemiczne komórki (enzymów).

Reszty nie będę dawać bo za dużo tego ale wszystko i jeszcze więcej znajdziesz tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kom%C3%B3rka#B.C5.82ona_kom.C3.B3rkowa

Naprawdę, tam jest wszystko. Mam nadzieję, ze pomogłam
7 3 7