Odpowiedzi

2009-11-26T19:37:02+01:00
HTML-dominujący język wykorzystywany do tworzenia stron internetowych. Pozwala opisać strukturę informacji zawartych w dokumencie nadając znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu (formując linki, nagłówki, akapity, listy, itp.) oraz osadzić w tekście dodatkowe obiekty np. statyczne grafiki, interaktywne.

PHP-obiektowy, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych w czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stosowany do uruchamiania skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń.

CSS-to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW

HTTP-protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych

FTP- protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików z i na serwer poprzez sieć TCP/IP
2009-11-26T19:40:28+01:00
HTML- HyperText Markup Language po polsku hipertekstowy język znaczników

PHP PHP Hypertext Preprocessor
CSS Cascading Style Sheets
HTTP hypertext transfer protocol — hipertekstowy protokół transmisji
FTP File Transfer Protocol
2009-11-26T20:04:01+01:00
HTTP - HyperText Markup Language - język oznaczeń hipertekstowych
PHP - Personal Home Page - osobista strona domowa
CSS - Cascading Style Sheets - kaskadowe arkusze stylów
HTTP - HyperText Transfer Protocol — hipertekstowy protokół transmisji
FTP - File Transfer Protocol - Protokół typu klient-serwer

Pozdrawiam