"Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził.Gdybyście byli za świata , świat by was kochał jako jako swoją własność.Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata,dlatego was świat mienawidzi".
Kiedy środowisko moze oddalać się od Boga? Podaj kilka przykładów?
Co powinien czynić chrześcijanin w sytuacji, kiedy życie światowe oddala go od Boga?

1

Odpowiedzi

2009-11-26T23:14:39+01:00
Słowa Pana Jezusa do Apostołów i do nas ludzi powołanych do dobrych i wspaniałych rzeczy, które świat się gubi i woli żyć w łatwym życiu.
Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie że Mnie pierwszego nienawidził ...
Jezu, chcę ufnie i szczerze iść przez świat nawet gdy będę z nienawidzonym przez ludzi źle mi życzących że dobro nauczam.
Nasze środowisko odchodzi od Boga gdy zapomina o najważniejszej rzeczy, czyli Dialogu ,,10 Przykazań Bożych" które jest łamane. Jak łamane są przepisy kodeksu drogowego jeśli się nie przestrzega jest wielka katastrofa w której giniemy w wypadkach, tak samo z Przykazaniami Bożymi się dzieje, ale gdy człowiek żałuje za grzechy gdy jest na świecie żyjący ma szansę zmienienia czasu ziemskiego życia.
Odchodzi od Boga środowisko, naszego otoczenia, również gdy jest w nałogach pijaństwa, rozpusty, narkomani, opuszczaniu niedzielnej Eucharystii, znieważani skarbu naszej wiary Krzyża Św.
Co powinien czynić chrześcijanin w sytuacji, kiedy życie światowe oddala go od Boga?
Chrześcijanin w sytuacji kiedy życie światowe oddala go od Boga zwrócić się głębokim żalem i modlitwą do Boga o światło i postawienia go na właściwej drodze życia.
Gdy chrześcijanin jest zbyt daleko od drogi prawdy w ten usłyszy słowa sumienia :
Człowieku którego zbawiłem dlaczego odchodzisz z mojej drogi prawdy i pięknej szczęśliwości odwróć się bo zatoniesz wyciąg rękę a Ja wskażę ci drogę światła.
Pójdź za mną i podał dłoń i poszedł za Panem na drogę świętości.
Jeśli nie usłyszy głosu sumienia Bóg go ruszy przez inne znaki jeśli tego nie usłucha i nie odczyta znaków wołania, w tedy idzie na stracenie. A czym człowiek idzie do nie woli zła po śmierci Bóg się smuci z każdej stracone duszy którą odkupił miłością. Dlatego Bóg chce aby każdy człowiek i chrześcijanin był zbawiony.
3 3 3