1.Wymyśl, wykonaj i opisz doświadczenie ,które wskazywałoby,że w powietrzu jest para wodna. Wymień i zapisz:
-cel doświadczenia
-potrzebne przedmioty
-kolejne czynności i obserwacje
-wniosek.
2.Ustal zakres temperatur ,które można mierzyć termometrem rtęciowym,tzn.zakres temperatur,w których rtęć jest w stanie ciekłym.




BŁAGAM O POMOCC






































































PROSZĘ O POMOC





Thx

1

Odpowiedzi

2009-11-27T15:32:56+01:00
1. - wskazanie, że w powietrzu jest para wodna
- pochłaniacz wilgoci
- stawiamy pochłaniacz wilgoci w poniszczeniu, a po pewnym czasie zauważymy wodę w pojemniku
- pochłaniacz wilgoci pobrał parę wodną z otoczenia i zamienił ją w stan ciekły

LUB
- wskazanie, że w powietrzu jest para wodna
- wanna lub prysznic, gorąca woda, lusterko, niewentylowane pomieszczenie
- stawiamy lusterko w pomieszczenie, odkręcamy gorąca wodę, a po chwili lusterko nam zaparuję
- para wodna z gorącej wody osadziła się na zimnej powierzchni (lusterku)

2.od -39°C do 357°C
57 3 57