Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T20:44:36+01:00
Zadanie 7.3 zapisz w postaci iloczynu
a) x²+8x+16= (x + 4) ( x + 4) = ( x + 4)²

b) 4a²-12ab+9b²= (2a - 3b) (2a - 3b) = (2a - 3b)²
c) 16x²-25= (4x + 5) (4x - 5)
d) 0,25m²-0,1m+0,01 = (0,5m -0,1) (0,5m -0,1) = (0,5m -0,1)²
e) 1/4 x²y²+xy+1= (½xy + 1) (½xy + 1) = (½xy + 1)²
f) 0,16 m²-0,04n²= (0,4m + 0,2n) (0,4m - 0,2n)
g) 49- 25/36y⁴= (7 + ⅚y²) (7 - ⅚y²)
h) 81x⁴+90x²y+25y²= (9x² + 5y) (9x² + 5y) = (9x² + 5y)²
1 5 1