Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-26T21:03:45+01:00
Kwas azotowy(III)
HNO2> H^+1 + NO2^-1 kation wodoru i anion azotynowy
kwas azotowy(V)
HNO3 = H+ + NO3- , kwas azotowy (V) pod wpływem H2O dysocjuje na kation wodorowy i anion azotanowy (V)
kwas barowy
H2Ba> 2H^+1 + Ba^-2 anion barowy
zasada barowa
Ba(OH)2 = Ba2+ + 2OH- , zasada barowa pod wpływem H2O dysocjuje na kation baru i 2 aniony wodorotlenowe.

zasada strontowa
Sr(OH)2 _H2O_>Sr2+ + 2 OH- zasada strontowa pod wpływem H2O dysocjuje na kation strontu i 2 aniony wodorotlenowe.
zasada amonowa
NH4OH> NH4^+ + OH^-
Zasada amonowa dysocjuje podobnie jak inne wodorotlenki, odszczepiając anion OH- i kation amonowy NH4+

siarczan(IV) miedzi(II)
CuSO4> Cu^+2 + So4^-2 pod wpływem H2O dysocjuje na kation miedzii 2 aniony reszty kwasu siarkwego VI

azotan(V) żelaza(II)
Fe (NO3)2 > Fe^+2 + 2 NO3^1 - pod wpływem H2O dysocjuje na kation Zelazai 2 aniony reszty kwasu azotowego V

chlorek sodu
NaCl> Na6+1 + Cl^-1 pod wpływem H2O dysocjuje na kation sodu i aniony reszty kwasu chlorowodorowego

chlorek potasu
KCl> K^+1 + Cl^-1 >pod wpływem H2O dysocjuje na kationpotasui aniony reszty kwasu chlorowodorowego
1 1 1