Odpowiedzi

2009-11-26T22:16:13+01:00
Siła elektrodynamiczna i jej wykorzystanie.Na umieszczony w polu magnetycznym przewodnik, w którym płynie prąd działa siła F
o zwrocie zależnym zarówno od kierunku prądu jak i od ustawienia biegunów magnetycznych warunkujących zwrot linii pola magnetycznego. Siła ta nosi nazwę siły elektrodynamicznej.

Możemy ją wykorzystać do określenia kierunku prądu płynącego w przewodniku albo do określenia kierunku pola (reguła lewej dłoni).

Wykorzystanie zjawiska dynamicznego oddziaływania pola magnetycznego na prąd.

Prawo przepływu podaje zależność między prądem elektrycznym a wywołanym przez niego polem magnetycznym. Prawo indukcji elektromagnetycznej opisuje przebieg odwrotny, a mianowicie prawidłowość, przy której w pewnych warunkach pole magnetyczne wywołuje napięcie, a zatem i prąd elektryczny. Prawidłowośc ta bezpośrednio po odkryciu przyczyniała się do szybkiego rozwoju elektrotechniki. Opiera się na niej zasada działania maszyn elektrycznych i transformatorow, a więc urządzeń dostarczających i przetwarzających energię elektryczną. Również cała telekomunikacja (m.in. radio i telewizja) nie mogłaby się rozwinąć do dzisiejszego stanu bez odkrycia tego prawa. Zjawisko powstawania (indukowania) w przewodach elektrycznych napięcia w przypadku ruchu tych przewodów w polu magnetycznym odkrył Faraday w 1831r.
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-26T22:19:57+01:00
A) w silnikach elektrycznych (energia elektryczna jest zamieniana na pracę mechaniczną)
b) w prądnicach (praca mechaniczna jest zamieniana na energię elektryczną)
c) miernikach elektrycznych (energia elektryczna jest zamieniana na pracę mechaniczną)