1.Łódka przepłyneła rzekę o szerokości d=500m z prędkością v=7,2 km/h względem brzegu .Prądwody zniósł ją o s=150m w dół rzeki. Oś łódki była skierowana prostopadle do brzegu a)Oblicz prędkość rzeki b)Oblicz czas w ciągu którego łódka przepłyneła na drugi brzeg
2.Punkt materialny poruszając się z przyspieszeniem a=5m/s² osiągnął prędkość v=100m/s(prędkość początkowa równa się 0)Ile czasy trwał ruch ? Jaką drogę przebył punkt w tym czasie?

3.Rowerzysta jadący z prędkością v₁=7,2km/h zaczął jechać coraz szybciej (ze stałym przyspieszeniem), aż do osiągnięcia prędkości v₂=36km/h po czasie t=20s.Jaką drogę przebył rowerzysta podczas ruchu przyspieszonego?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T04:33:26+01:00
Zad.2
dane;
a=5m/s2
v=100m/s
wzór: a=v/t to t=v/a
t=100/5=20s
wzór:
s=at2/2 to s=5 x 20 do kwadratu/2
s=5 x 400/2=1000m
1 5 1