Przedstaw graficznie przykład dziedziczenia bez pełnej dominacji u wybranego gatunku. (no właśnie o ten gatunek mi chodzi, nigdzie nie moge znaleźć przykładu, na lekcji robiliśmy kury andaluzyjskie, ale nic innego nigdzie nie ma;/)

1

Odpowiedzi

2009-11-27T08:50:13+01:00
Jest to np. Mutacja Bar u Drosophila melanogaster, czyli muszki owocówki.
mutacja bar — objawia się wstęgowatymi oczami o zredukowanej liczbie fasetek; cecha ta wiąże się z duplikacją odpowiedniego genu znajdującego się w chromosomie X.
Podam przykład zadania:
Samicę Drosophila melanogaster o białych (sprzężona z płcią mutacja white) i wąskowstęgowatych oczach (sprzężona z płcią mutacja Bar) skojarzono z dzikim samcem Przedstaw tę krzyżówkę, podaj genotyp i fenotyp pokolenia F1 i nie uwzględniając crossing over F2.
Odp.
A- dziki
a-białe
W-dziki
w-wąskowstęgowate oczy


XawXaw* XAWY

F1
XAWXaw, XawY

F2
bez c-o

..........XAW........Xaw
Xaw....XAWXaw......XawXaw------>samice d/d ; m/m
Y.........XAWY..........XawY---------->samce d/d ; m/m