Odpowiedzi

2009-11-27T00:26:07+01:00
AB = 6; AD = 4; kąt ABC= 120
Kąt BCD = 180 -120 = 60 = kąt BAD
h/4 = sin 60 = √3/2
h = 2*√3
P = AB * h = 6*2*√3 = 12*√3
P = AD * h1 = 4*h1
4*h1 = 12*√3
h1 = [12*√3] /4 = 3*√3
Odp.Wysokości tego równoległoboku mają długości:
2*√3 oraz 3*√3.