Zapisz w postaci sumy algebraicznej :
a) a-(a-b)=
b) 2a(3a-2)=
c) -x(5y+x)=
d) -2x(-2x-3+y)=
2. Zapisz w postaci sumy algebraicznej i zdredukuj wyrazy podobne .
a)-4a do kwadratu czyli 2 potem b razem to jest (b - w ułamku a na górze 2 na dole )+2ab(2ab-a)=
3. To co w załączniku jest .
Dzięki .

3

Odpowiedzi

2009-11-27T15:02:39+01:00
1
a) a-(a-b)= a-a+b=b
b)2a(3a-2)= 6a²-4a
c)-x(5y+x)=-5xy-x²
d)-2x(-2x-3+y)= +4x²+6x-2xy
2009-11-27T15:05:31+01:00
A) a-(a-b)= a-a+b = a+(-a)+b
b) 2a(3a-2)= 6a2-4a = 6a2+ (-2)
c) -x(5y+x)=-5xy - x2 = -5xy + (-x2)
d) -2x(-2x-3+y)= 4x2 + 6x - 2xy = 4x2 + 6x + (-2xy)

2009-11-27T15:08:33+01:00
A) a-(a-b)=b
b) 2a(3a-2)=6a²+(-4a)
c) -x(5y+x)=-(5xy+x²)
d) -2x(-2x-3+y)=-2xy+4x²+6x
2. Zapisz w postaci sumy algebraicznej i zdredukuj wyrazy podobne .
a)-4a do kwadratu czyli 2 potem b razem to jest (b - w ułamku a na górze
2 na dole )+2ab(2ab-a)=
(-4a)²b(a/2)+2ab(2ab-a)=-8a³b+4a²b²-2a²b