Odpowiedzi

2009-11-28T11:07:45+01:00
R=10cm=0,1m
r₂=3cm=0,03m
Q₁=
Q₂=

E2=k*Q₂/r₂²
E1₁=k*Q₁/(r-r₂)²
E1₂=k*Q₁/(r+r₂)²

E₁=E2+E1₁
E₂=E2+E1₂
tu jest wyliczone natezenie pola w tych dwóch punktach

F₁=E₁*(Q₂-Q₁)
F₂=E₂*(Q₂+Q₁)
tych dwóch ostatnich wierszy ni jestem pewien


1 4 1