Odpowiedzi

2009-11-27T15:32:35+01:00
Ca2+ 1s2, 2s2,2p6, 3s2, 3p6

S2- 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6
1 3 1
2009-11-27T15:36:16+01:00
Ca 2+

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

S 2-

s2 2s2 2p6 3s2 3p6

Widzimy, że zapis rozkładu elektronów w kationie Ca 2+ i w anionie S 2- jest taki sam.

Jednak jony te różnia się promieniem jonowym. Jon siarczkowy jest większy, gdyż mniej jest protonów w jądrze (16 protonów), wobec czego elektrony sa słabiej przyciągane, niż w przypadku Ca 2+ (20 protonów).

Pozdro))2 5 2