Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T19:43:17+01:00
SYNTEZA
A + B → AB

1.S + O₂ → SO₂
2. CaO + CO₂ → CaCO₃
3. N₂O₅ + H₂O → 2HNO₃


ANALIZA
AB → A + B

1. MgCO₃ → MgO + CO₂
2. 2Ca(NO₂)₂ → 2CaO + 4NO₂ + O₂
3. CaCO₃ → CaO + CO₂


WYMIANA POJEDYNCZA
A + BC → AC + B

1. Mg + 2HCl → MgCl₂ + H₂
2. Fe + 2HCl → FeCl₂ + H₂
3. 2K + 2H2O → 2KOH + H₂


WYMIANA PODWÓJNA
AB + CD → AC + BD

1. CaSO₄ + Na₂CO₃→ CaCO₃ + Na₂SO₄
2. H₂SO₄ + Ca(OH)₂ → CaSO₄ + 2H₂O
3. HCl + NaOH → NaCl + H₂O
4 5 4