Odpowiedzi

2009-11-27T17:17:46+01:00
Stary Testament;
a)księgi historyczne;
PIĘCIOKSIĄG: Księga Powtórzonego Prawa,Księga,Liczb,Księga Kapłańska,Księga Wyjścia,Księga Rodzaju
INNE KSIĘGI HISORYCZNE: 1Księga Kronik, 2 Księga Kronik , 1Ks.Królewska, 2 Ks.Królewska, Ks.Ezdrasza, Ks.Nehemiasza, 1Ks.Samuela, 2Ks.Samuela, Ks.Tobiasza, Ks.Judyty, Ks.Rut, Ks.Estery, Ks.Sędziów, 1Ks.Machebajeska, 2Ks.Machabejska, Ks.Jozuego

b)Księgi Mądrościowe;
Mądrosc Syracha, Ks.Mądrosci, Pieśń nad Pieśniami, Ks.Koheleta, Ks.Przysłów, Ks.Psalmów, Ks.Hioba

c) księgi prorockie;
ks.amosa,ks.joela,ks.ozeasza,ks.daniela,ks.ezechiela,ks.barucha,
lamentacje,ks.jeremiasza,ks.izjasza,ks.abdiasza,ks.jonasza,
ks.micheasza,ks.nahuma,ks.habakuka,ks.safaniasza,ks.aggeusza,
ks.zachariasza,ks.malachiasza


NOWY TESTAMENT
a)ksiegi historyczne
EWANGELIE I DZIEJE APOSTOLSKIE;
dzieje apostolskie,ewang.wg.św. Jana,ewang.wg.św. Łukasza,
ewang.wg.św. Marka, ewang.wg.św.Mateusza

LISTY św.Pawła;
list do ;koryntian,filipian,efezjan,galatów,2 do Koryntian,do rzymian, do hebrajczyków, 1 do tesaliniczan, 2 do tesaloniczan, 1 do tymoteusza, 2 do tymoteusza,do tytusa, do filemona

LISTY KATOLICKIE;
list św.Judy apostoła, 3 list św.Jana Apostoła, 2 list św.Jana apostoła , 1 list św.J.A,2 list św. Piotra apostoła, 1 list św. P.A, list św . Jakuba apostoła

APOKALIPSA:
Apokalipsa św. Jana


.;))