Odpowiedzi

2009-11-27T18:10:18+01:00
2009-11-27T18:11:17+01:00
On chip- układ scalony zawierający kompletny system elektroniczny, najczęściej system wbudowany.

on-board- pamięć wbudowana.
2009-11-27T18:13:46+01:00
*OnChip* zaopatruje współczesne rozwiązania dla połączenia biernych składników w pojedynczym *monolithic* kawałek (rozcinać). Nasz Połączony Bierne Urządzenia (*IPD*) idealnie są dopasowywane dla wysokiego wykonania elektroniczne systemy które są obydwa oceniane jak i miejsce czuły.

On Board PR odpowiedzialna za polską edycję ECCO Corporate Values 2009. Firma On Board PR, wspólnie z partnerami ECCO Network z kilkunastu krajów będzie realizować projekt Corporate Values 2009, którego ideą jest analiza wartości firmowych definiowanych przez przedsiębiorstwa na całym świecie.
On Board PR, wspólnie z partnerami współtworzącymi sieć ECCO Network planuje realizację 2. edycji międzynarodowego projektu badawczego ECCO Corporate Values. Celem projektu ECCO Corporate Values 2009 jest analiza zestawów wartości firmowych definiowanych przez największe firmy w kilkunastu krajach, m.in. w Austrii, Francji, Niemczech, Holandii, Belgii, Indiach, Irlandii, Brazylii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i w Polsce oraz określenie ich roli w zarządzaniu i marketingu. Badania mają rozpocząć się w październiku b.r.. Publikację końcowego raportu przewidziano na marzec 2009 r.

Pierwsza edycja badań, realizowana w latach 2005-6 objęła kilka tysięcy firm w 12 krajach świata. Rezultatem było określenie 93 dominujących wartości-pilotów i wskazanie stopnia wykorzystania zarządzania przez wartości w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Wyniki wskazywały na niski poziom wykorzystania wartości jako instrumentu komunikacji marketingowej. Wg ECCO Corporate Values 2006 w Polsce zaledwie 1 na 5 dużych przedsiębiorstw odwoływało się do uniwersalnych wartości. Skróconą wersję poprzedniego raportu można pobrać ze strony internetowej On Board PR (www.onboard.pl). Wyniki poprzedniej edycji badań były też impulsem do uruchomienia programu „Wartości w biznesie” (www.wartosci.pl), propagującego wykorzystanie ich w zarządzaniu i marketingu.

On Board Public Relations (www.onboard.pl). Firma świadczy usługi w dziedzinie doradztwa public relations. Zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem dynamiki wzrostu przychodów spośród 200 największych firm PR świata (wg rankingu The Holmes Report 2006). Wspólnie z firmami PR z kilkudziesięciu krajów tworzy międzynarodową sieć ECCO Network – jedną z największych sieci firm PR na świecie. Od 2007 roku posiada własne biuro w Kijowie na Ukrainie. On Board PR jest członkiem Związku Firm Public Relations, partnerem Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, laureatem wielu nagród w międzynarodowych i polskich konkursach (IPRA GWA, Magellan, Złote Spinacze). Firma zapewnia kompleksową obsługę w zakresie komunikacji oferując strategiczne doradztwo m.in. w obszarach: Brand Public Relations, Corporate & Financial Communications, Investor Relations, Crisis Management.