1.Rozwiąż równanie okręgu podając :" S" -współrzędne. śr.okręgu oraz "r" promień okręgu:
a) x²+y²+2x+6y+5
b) x²+y²-25x+36y+1

2.Napisz równanie okręgu dla:
a) r=3 a S=(1;2)
b) r=2 a S=(-3;-1)

korzystamy z wzoru (x-a)²+(y-b)²=r² gdzie S=(a;b)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-27T20:03:55+01:00
1.Rozwiąż równanie okręgu podając :" S" -współrzędne. śr.okręgu oraz "r" promień okręgu:
a) x²+y²+2x+6y+5
a=1 b=3 c=5
c=a²+b²-r²
5=1+9-r²
r²=5 /√
r=√5 S=(1,3)
2.
a) r=3 a S=(1;2)
(x-1)²+(y-2)²=9
b) r=2 a S=(-3;-1)
(x+3)²+(y+1)²=4


2009-11-27T20:05:44+01:00
1,
x²+y²-2ax-2by+c=0 równanie okręgu
-2a=2
a=-1
-2b=6
b=-3
S(-1,-3)
r=√a²+b²+c wszystko pod pierwiastkiem
r=√1+36-5
r=4√2
b)-2a=-25
a=12,5
-2b=36
b=-18
S(12,5;-18)
r≈22
2.
a)(x-1)²+(y-2)²=9
b)(x+3)²+(y+1)²=4