Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-29T14:23:05+01:00
1) jak rozumiesz główne prawdy Wiary i o czym one mówią
"Główne prawdy wiary"
1. Jest jeden Bóg
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze
3. Są trzy osoby Boskie - Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na Krzyżu dla naszego zbawienia
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna

"Główne prawdy wiary"- podają to, co w wierze chrześcijańskiej jest najważniejsze, brakuje tego elementu, który stoi w centrum przepowiadania apostołów - Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
"Główne prawdy wiary"- mówią o nieśmiertelności duszy
Prawda o konieczności Bożej Łaski do zbawienia- Łaską jesteśmy zbawieni, ale przez wiarę. Łaska-zajmuje znaczące miejsce w Nowym Testamencie, ale w troszkę innej formie, nauka o Łasce nierozerwalnie wiąże się wiarą .Mowa o Bogu, to właśnie o Jezusie Chrystusie, Który nazywany jest Panem, czyli Bogiem. Prawda o trzech Osobach Boskich w ogóle jest obca apostołom - wtedy doktryna trynitarna nie była na tyle rozwinięta. Ale na pewno mówiono o Ojcu jako Bogu, Jezusie jako Bogu i Duchu Świętym jako Bogu. Wiara i nauka nie przeczą sobie wzajemnie, lecz się uzupełniają. Dzięki wierze można poznać to, czego nie widzą nasze oczy i o czym nic nam nie może powiedzieć żadna nauka. Wiara jest zatem pewną formą poznania, umożliwiającą uchwycenie rzeczywistości, którą zna tylko Bóg, np. ostateczny cel ludzkiego życia.
Przez różne symbole wiary wierzący uznaje i poświadcza, że wyznaje wiarę całego Kościoła. Bez wiary i zawierzenia nie można żyć w społeczeństwie. Dzięki wierze poznajemy też Boga i tajemnice, jakie nam objawił. W każdym wyznaniu wiary Kościół wyraża kolejne etapy swojej pielgrzymki, prowadzącej do ostatecznego spotkania z Panem, Główne Prawdy Wiary stają się niezmiennym dziedzictwem, przez które wiara zawsze i przez wszystkich wyznawana oraz przeżywana w każdym miejscu, kontempluje nieustanne działanie Ducha Chrystusa Zmartwychwstałego, który wspomaga i ożywia swój Kościół, aż doprowadzi go do pełni prawdy.

2)dlaczego w badaniach naukowych w prowadzeniu eksperymentów ważne jest słuchanie głosu sumienia

W badaniach naukowych w prowadzeniu eksperymentów ważne jest słuchanie głosu sumienia ponieważ poszukiwanie prawdy, bo otwartość na nowe, postawa twórcza, szacunek dla człowieka to najbardziej pożądane postawy współczesnych zarówno chrześcijan jak niechrześcijan. Wspólnie tworzą rozliczne instytucje nastawione na zdobywanie wiedzy i poszerzanie świadomości we wszystkich dziedzinach życia. Widoczne jest to w rozwoju szkół, mediów, zdobywaniu wiedzy, projektach badawczych. „Kościół żywi wielki szacunek dla badań naukowych i technicznych, ponieważ „stanowią one znaczący wyraz panowania człowieka nad stworzeniem” (KKK,2293) oraz służą prawdzie, dobru i pięknu. Wiara nie lęka się rozumu. Są to „dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy” (Fides et Ratio, wstęp)”. Kościół katolicki bardzo mocno jednak akcentuje, aby w poszukiwaniach badawczych uwzględniać zasady etyczne i mieć na względzie godność człowieka. Wielu współtwórców dzisiejszej kultury tego nie przestrzega. Motywowani poszerzaniem poznania, odkrywaniem nowych możliwości, dokonania czegoś nowego i nadzwyczajnego, co przynieść może rozgłos i pieniądze, nie zważają na godność ludzką i na zasadę mówiącą, że nie wszystko co jest możliwe dla człowieka, powinien on czynić. A przecież osoba ludzka musi naprawdę stanowić centrum wszelkiej działalności społecznej, politycznej i gospodarczej. Właśnie dla dobra osoby ludzkiej, a nie przeciw niej, winny być podejmowane wszelkie badania.
1 5 1