Czas połowicznego rozpadu Tjedna druga(1/2) to czas po którego upływie w próbce pozostaje połowa początkowej liczby atomów (jąder).
A.) Okres połowicznego zaniku pierwiastka wynosi 5 dni, a jego masa początkowa 16 g. Ile gramów tego pierwiastka rozpadnie się w ciągu 5 dni a ile pozostanie??

B.) W ciągu 12 godzin rozpadło się 75% początkowej liczby jąder izotopu promieniotwórczego. Oblicz czas połowicznego rozpadu tego izotopu??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T06:04:35+01:00
Dane:
T-czas połowicznego rozpadu (czas półtrwania):
T1/2=5 dni
m =16[g] , masa początkowa próbki,
Po upływie 5 dni masa próbki zmniejszy się o połowę:
1/2 x 16= 8[g]
b) 5dni= 5 x 24[h]=120[h]
120[h]-16[g] ,12[h]=1,6[g]
1,6[g] x 0,75=1,2[g]
2 3 2