Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T15:35:55+01:00
Podać wzór obojętnej soli, wiedząc, że masa molowa wynosi 78 g oraz, że powstaje w reakcji wodorotlenku sodu z dwuhydronowym kwasem.


Skoro powstaje w reakcji z wodorotlenkiem sodu (NaOH) to metalem w tej soli będzie sód. wiemy też, że kwas jest dwuhydronowy (=dwuprotonowy),a to oznacza, że ma 2 atomy wodory. Jeśli tak, to reszta kwasowa jest dwuwartościowa.

Podstawowy wzór będzie wyglądał więc tak:
Na₂R (R=reszta kwasowa)

Masa molowa tej soli wynosi 78 g. Wiemy już jednak, że metalem będzie sód. Skoro tak, to możemy obliczyć masę całej reszty kwasowej (masa molowa sodu=23 g):
m=78- 2*23=32g - tyle "waży" reszta kwasowa. Resztą kwasową musi być więc reszta z kwasu H₂S. Jest dwuprotonowy, reszta ma masę 32g. Zresztą w tego co wyszło niemożliwym wydaje się, żeby ten początkowy kwas był tlenowy. Reszta jest zbyt mała.

Wzór:
Na₂S
2 3 2