Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T13:27:06+01:00
U - napięcie = 12V
t - czas = 10s
W₁ - energia wydzielona na oporniku R₁ = ?
W₂ - energia wydzielona na oporniku R₂ = ?
Rz - oporność zastępcza = ?
R₁ = 1Ω
R₂ = 3Ω
Rz = R₁ + R₂ = 1 + 3 = 4Ω
I - prąd w obwodzie = U/Rz = 12/4 = 3A
U₁ - napięcie na oporniku R₁ = IR₁ = 3 razy 1 = 3V
U₂ - napięcie na oporniku R₂ = IR₂ = 3 razy 3 = 9V
W₁ - energia na R₁ = U₁It = 3 razy 3 razy 10 = 90J
W₂ - energia na R₂ = U₂It = 9 razy 3 razy 10 = 270J
1 5 1