Przeprowadzono reakcje chemiczne według następującego schematu: (schemat w załączniku)
Stosując wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych, napisz równania reakcji oznaczonych numerami I, II, III.

Równanie reakcji I:

Równanie reakcji II:

Równanie reakcji III:

1

Odpowiedzi

2009-11-28T18:31:19+01:00
Ja Ci tutaj nie napiszę wzorów grupowych bo się zbytnio nie da. Reakcję przedstawię sumarycznie, a grupowo to już chyba sobie sama poradzisz na podstawie sumarycznych.

Reakcja I
2 CH₃CHO + O₂ -> 2 CH₃COOH

Reakcja II
CH₃COOH + C₂H₅OH -> CH₃COOC₂H₅ + H₂O

Reakcja III
CH3₃OOC₂H₅ + NaOH -> CH₃COONa + C₂H₅OH