Podaj przykłady formantów podanych poniżej kategorii znaczeniowych.

formanty

rzeczownik będący zdrobnieniem: ..............................
rzeczownik będący zgrubnieniem: ...............................
imiesłów przymiotnikowy bierny: .............................
przymiotnik w stopniu wyższym: .................................
przysłówek: .....................................................
czasownik dokonany: ..........................................

1

Odpowiedzi

2009-11-28T14:14:26+01:00
Zdrobnienie: koc-ię (t:c), kot- ek
zgrubienie: koc-isko (t:c)
imiesłów przymiotnikowy bierny: chwalony
przymiotnik w stopniu wyższym: lepszy, ładniejszy
przysłówek- ładnie
czasownik dokonany: namalowany
9 3 9