Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T14:21:06+01:00
Pt = [i*i]/2 , gdzie Pt - pole tego trójkąta prostokątnego.
l² = 2*Pt =2*49 cm²
l =√(2*49) cm = 7*√2 cm
l - tworząca tego stożka
r /l = cosα , gdzie α = 45 stopni, gdzie r - promień stożka
r = l*cos 45 = 7*√2*√2/2 = 7
r = 7cm
h/l = sin 45
h = l*sin 45 =( 7*√2)* √2/2 = 7 , gdzie h - wysokość stożka
h = 7 cm
P = Pp + Pb = π*r² + π*r*l = π*(7cm)² + π*7cm*7*√2 cm =
=( 49π + 49*√2π) cm² =49*π*(1 + √2) cm².
1 5 1