Niektóre pierwiastki chemiczne, np węgiel i tlen, występują w przyrodzie w kilku odmianach. Zjawisko to nosi nazwę alotropii,
Korzystając z różnych źródeł informacji, podaj odmiany alotropowe tych pierwiastków chemicznych i określ ich właściwości.

Pomóżcie !!!!

xD
:)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T15:44:01+01:00
Odmiany alotropowe węgla:
GRAFIT:
-wysoka temperatura topnienia
-dobry przewodnik elektryczności
-odporny na reakcje chemiczne
-nieaktywny chemicznie
-antystatyczny
DIAMENT:
-dobry przewodnik ciepła
-odporny na działanie kwasów
-bardzo twardy
-trudno topliwy
-nie przewodzi prądu
FULLERENY:
-zastosowanie w medycynie
-nietrwałe w powietrzu
-pochłaniają i dezynfekują wolne rodniki
Odmiana alotropowa tlenu:
OZON:
-gaz cięższy od powietrza
-gaz niepalny
-spełnia funkcję filtra pochłaniającego promieniowanie ultrafioletowe
-dobrze rozpuszcza się w wodzie
18 4 18
2009-11-28T16:05:24+01:00
Tlen atomowy O: nietrwała, jednoatomowa odmiana alotropowa tlenu. (pot: tlen atmosferyczny)
-ta jednoatomowa alotropowa odmiana tlenu reaguje znacznie energiczniej niż tlen cząsteczkowy, ponieważ cząsteczki O2 przed przereagowaniem ulegają uprzednio rozbiciu na wolne atomy. -atomy O łatwo rekombinują ze sobą, powracając do stanu cząsteczkowego O2. Wiąże się to z uwolnieniem dużych ilości ciepła, wystarczających do stopienia wielu metali, np. platyny.

Tlen czteroatomowy O4(tetramer); nietrwała odmiana alotropowa tlenu.
-posiada właściwości niemetaliczne (jednak istnieją podejrzenia, że przy ciśnieniu 96 GPa przejdzie w postać metaliczną)
-prawdopodobnie niewykluczona jest też jego dalsza polimeryzacja
-planowane jest wykorzystywanie go jako utleniacz paliwa rakietowego ze względu na wysoką wydajność.

Grafen - jedna z alotropowych odmian węgla, zbudowany z jednej warstwy atomów węgla tworzących połączone pierścienie sześcioczłonowe.
-dobry przewodnik cieplny
-bardzo duża ruchliwość elektronów w temperaturze pokojowej


3 3 3