Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T15:34:15+01:00
Dwoinki , gronkowce , laseczki , pałeczki ... i jeszcze jakieś 2 :P
26 3 26
2009-11-28T15:35:10+01:00
Rodzaje bakterii:


Niezależnie od przyjętego systemu klasyfikacji domen i królestw wśród bakterii wyróżnia się następujące typy:

* Acidobacteria Cavalier-Smith 2002 – kwasolubne bakterie glebowe
* Actinobacteria (Stackebrandt i inni, 1997) Cavalier-Smith 2002 – Gram-dodatnie bakterie glebowe
* Aquificae Reysenbach 2002 – termofilne chemolitotrofy
* Bacteroidetes – różnorodna grupa bakterii pasożytniczych, symbiotycznych i wolnożyjących
* Chlamydiae Jones 1945 – chlamydie, bezwzględne pasożyty komórek eukariotycznych
* Chlorobi Cavalier-Smith 2002 – zielone bakterie siarkowe
* Chloroflexi Garrity and Holt 2001 – zielone bakterie bezsiarkowe
* Chrysiogenetes Garrity and Holt 2001 – chemolitotrofy
* Cyanobacteria (Stanier 1974) Cavalier-Smith 2002 – sinice, bakterie fotosyntetyzujące
* Deferribacteres Garrity and Holt 2001 – beztlenowe bakterie wodne
* Deinococcus-Thermus Schwartz, 1998 – ekstremofile
* Dictyoglomi Saiki et al. 1985 – termofilne chemoorganotrofy
* Fibrobacteres Montgomery et al. 1988 – celulolityczne, beztlenowe bakterie żołądkowe
* Firmicutes Gibbons & Murray, 1978 – różnorodna grupa pospolitych bakterii
* Fusobacteria – beztlenowe heterotrofy, często pasożytnicze
* Gemmatimonadetes Zhang i inni, 2003 – Gram-ujemne, tlenowe, pałeczki
* Lentisphaerae Cho i inni, 2004
* Nitrospira syn. Nitrospirae – Gram-ujemne bakterie utleniające związki azotu
* Planctomycetes Schlesner i Stackebrandt 1987, syn. Planctobacteria Cavalier-Smith 2002 – planktobakterie, pozbawione ściany komórkowej, pączkujące
* Proteobacteria (Stackebrandt i inni., 1986) Garrity i inni, 2005 – proteobakterie, duża grupa Gram-ujemnych mikroorganizmów
* Spirochaetes Cavalier-Smith, 2002 – krętki, syn. Spirochaetae, chemoheterotrofy o spiralnej formie
* Thermodesulfobacteria Garrity i Holt, 2001 – termofilne bakterie redukujące siarczany
* Thermomicrobia Garrity i Holt, 2001 – termofilne chemoheterotrofy
* Thermotogae Reysenbach, 2001 – termofilne, względnie beztlenowe
* Verrucomicrobia Hedlund et al. 1998 – bakterie zamieszkujące środowisko wodne, glebowe i układu pokarmowego
Tu masz inaczej:


*PSEUDOMONAS-Pałeczki psychrofilne występujące w glebie i wodzie .
Wchodzą one często w skład mikroflory produktów chłodzonych i mrożonych ( np. ryb,mięsa,drobiu,jaj),powodując ich psucie się.
*ACETOBACTER-Bakterie octowe.W produkcji octu wykorzystuje sie tylko te gatunkiktóre wytwarzają estry aromatyczne i nie powodują zjawiska nadoksykacji.Gatunki szkodliwe tych bakterii wywołują zakłucenia w produkcji octu.
*ESCHERICHIA-pałeczki okrężnicy stanowiące normalną mikroflorę jelita grubego ludzi i zwierząt.Niektóre szczepy mogą być chorobotwórcze . Stopień zakażenia produktu świadczy o stanie higienicznym produktu . Są one bardzo niepożadane w produktach spożywczych,wywołuja wady tj. wczesne wzdęcia serów.
*SHIGELLA-Pałeczki chorobotwórcze dla człowieka wywołuja czerwonke oraz zatrucia pokarmowe.
*SALMONELLA-Pałeczki chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt powodują ostre choroby zakaźne ( dur brzyszny i dury rzekome ) oraz zatrucia pokarmowe
*MICROCOCCUS-Bakterie kuliste tlenowe liczne gatunki sa ciepłoodporne. Są one niepożądane w mleczarstwie , powodują tez psucie sie kwaszonek warzywnych.
*STAPHYLOCOCCUS-Rozkładają cukry i białka niektóre szczepy są chorobotwórcze.
*STREPTOCOCCUS-Paciorkowce homofermentatywne fermentujące laktozę.
*LEUCONOSTOC-Paciorkowce heterofermentatywne . Gatunek LEUCONOSTOC CITROVORUM wchodzi w skład zakwasów czystych kultur mleczarskich .Gatunek LEUCONOSTOC MESENTROIDES jest szkodnikiem w cukrownictwie powoduje śluzowacenie soków dyfuzyjnych.
*SARCINA-Pakietowce. Rozkładają one cukry i białka . Są przyczyna psucia się piwa . Niektóre gatunki są chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt.
*CLOSTRIDIUM-Laseczki beztlenowe przetrwalnikujące które dzieli się na trzy grupy:
1)Laseczki fermentujące cukry,nie mające właściwości gnilnych .
2)Laseczki o słabych właściwościach gnilnych i jednocześnie fermentujące cukry .
3)Laseczki o silnych właściwościach gnilnych rozkładające równierz cukry.
*LACTOBACCILLUS-Pałeczki mlekowe homo-i heterofermentatywne. Określone gatunki stanowią pożądana mikroflore kefiru,jogurtu,mleka acidofilnego,sera emantalskiego,kwaszonej kapustyi ogórków ,zacierów ziemniaczanychi zbożowych.
*PROPIONIBACTERIUM-bakterie propionowewystępujące w mleku,serze,zakwasach chlebowych.Biorą udział w dojrzewaniu serów podpuszczkowych.

PS. Mam nadzieję że moje starania zostaną docenione ;))
Szkoda tylko że nie powiedziałeś czy mają być to bakterie wewnątrz organizmu przyjazne, czy nie przyjazne, czy zwierzece, czy inne
126 1 126
2009-11-28T15:36:43+01:00
*PSEUDOMONAS-Pałeczki psychrofilne występujące w glebie i wodzie .
Wchodzą one często w skład mikroflory produktów chłodzonych i mrożonych ( np. ryb,mięsa,drobiu,jaj),powodując ich psucie się.
*ACETOBACTER-Bakterie octowe.
*ESCHERICHIA-pałeczki okrężnicy stanowiące normalną mikroflorę jelita grubego ludzi i zwierząt.
*SHIGELLA-Pałeczki chorobotwórcze dla człowieka wywołuja czerwonke oraz zatrucia pokarmowe.
*SALMONELLA-Pałeczki chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt powodują ostre choroby zakaźne ( dur brzyszny i dury rzekome ) oraz zatrucia pokarmowe
*MICROCOCCUS-Są one niepożądane w mleczarstwie , powodują tez psucie sie kwaszonek warzywnych.
*STAPHYLOCOCCUS-Rozkładają cukry i białka niektóre szczepy są chorobotwórcze.
*STREPTOCOCCUS-Paciorkowce homofermentatywne fermentujące laktozę.
*LEUCONOSTOC-Paciorkowce heterofermentatywne . jest szkodnikiem w cukrownictwie powoduje śluzowacenie soków dyfuzyjnych.
*SARCINA-Pakietowce. Rozkładają one cukry i białka . Są przyczyna psucia się piwa . Niektóre gatunki są chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt.
*CLOSTRIDIUM-Laseczki beztlenowe przetrwalnikujące
*LACTOBACCILLUS-Pałeczki mlekowe homo-i heterofermentatywne.
*PROPIONIBACTERIUM-bakterie propionowewystępujące w mleku,serze,zakwasach chlebowych.

Wersja skrócona :)
10 3 10