×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Ex 3.

Wstaw podane w nawiasach czasowniki w formie czasu Present Simple lub Future Simple.
1.They will/’ll go (go) to school when they.....................(be) five years old.
2. I..............................(call) you before I................................(Ieave)
for Paris.
3. He.....................................(write) a letter to her every day while he
..................................(be) at college.
4. We .................................... (do) our homework when we
....................................(get) home.
5. John ....................................... (fix) the tap as soon as he
..................................(come) back from work.
6. When.........................................(you/pack) your suitcase?
7. I ............................................. (not/do) anything until you,
.......................................(be)ready.
8. When........................................(you/phone) me?
9. I promise I ………………….(buy) you a present when I.....................(return) from my holiday.
10. When she ..................................... (pass) her driving test, she
(buy) a car.


Ex 2.
Put the verbs in brackets into the future simple on the present continuous.
1. The repairman .........................................(come)
to fix the washing machine tomorrow.
2 .A: I’m cold.
B:I............................(get) you an extra blanket.
3. ..........................................(you/drive) me to the
airport on Tuesday?
4. Rachel ................................................(fly) to the
Bahamas next week.
5. My son..................................(be) five in August.
6. She .................................................(have) lunch
with Doug this afternoon.
7. .........................................................(you/do) the
washing-up please?
8 Rob and Molly.......................................................
(celebrate) their wedding anniversary on Sunday.
9 When................................................
(the Greens/leave) for Lima?
10 People.....................................................(live)in
underwater cities in the future.
3

Odpowiedzi

2009-11-28T15:08:29+00:00
1. are
2. will call, will leave
3.writes, is
4. will do, will get
5. will fis, will come
6. will you pack
7. won't do, will be
8. will you phone
9. i will, return
10. will pass, will buy


1. is coming
2. will get
3. will you drive
4. is flying
5. will be
6. is having
7. will you do
8. are celebrating
9. are Greens leaving
10. will
1 5 1
2009-11-28T15:19:06+00:00
1. Are
2. Will call oraz will leave
3. Writes is
4. Will do oraz will get
5. Will fis oraz will come
6. Will you pack
7. Won't do oraz will be
8. Will you phone
9. I will oraz return
10. Will pass oraz will buy


1. Is coming
2. Will get
3. Will you drive
4. Is flying
5. Will be
6. Is having
7. Will you do
8. Are celebrating
9. Are Greens leaving
10. Will
1 1 1
2009-11-28T15:42:35+00:00
1) are
2) will call, will leave
3) writes, is
4) will do, will get
5) will fis, will come
6) will you pack
7) won't do, will be
8) will you phone
9) i will, return
10) will pass, will buy


1) is coming
2) will get
3) will you drive
4) is flying
5) will be
6) is having
7) will you do
8) are celebrating
9) are Greens leaving
10) will
1 1 1
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci