1. Ile wynosi przyspieszenie samochodu, który w ciągu 10sekund osiąga szybkość 10 km/h? (kilometrów na godzine)


2. Pociąg rusza ze stacji i porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem 0,5 m/s² (metrów na sekundę²) aż do osiągnięcia szybkości 120km/h (kilometrów na godzine). Oblicz jak długo rozpędzał się pociąg.

3. Ciało porusza się ruchem jednostajnym z szybkością 21,6 km/h (kilometrów na godzine). Następnie rozpoczyna ruch jednostajnie przyspieszony z przyspieszeniem 0,5m/s² (metrów na sekundę ²), który trwa 8sekund, po czym znów porusza się ruchem jednostajnym. Jaką szybkość osiągnie ciało?

4. Jaki jest czas potrzebny do zwiększenia szybkości z 80km/h do 120km/h (kilometrów na godzine) w ruchu jednostajnie przyspieszonym dla samochodu, który przy większych prędkościach może osiągnąć przyspieszenie 0,5 m/s² (metrów na sekundę²)?

a) 50s
b) 0,5min
c) 22,2s
d) 33,3s

Proszę o obliczenia ;)

1

Odpowiedzi

2009-11-28T16:35:26+01:00
Zad 1.
najpierw sprowadźmy 10 km/h do jednostek układu si czyli m/s
V=10/36*10=100/36m/s
wzór v=a*t więc a =v/t wiec przyspieszenie wynosi 10/36 m/s²

zad2
najpierw sprowadźmy 120.0 km/h do jednostek układu si czyli m/s
V=10/36*120=1200/36m/s=33.3(3)/m/s
tak jak wyżej ten sam wzór tylko teraz poszukujemy czasu czyli t=v/a czyli pociąg rozpedzał sie 67 sekund

zad 3.
najpierw sprowadźmy 21.6 km/h do jednostek układu si czyli m/s
V=10/36*21.6=216/36m/s=6 m/s
jak wyżej V=V₀+a*t czyli ciało porusza sie z predkością 10 m/s

zad 4
najpierw sprowadźmy 120.0 km/h do jednostek układu si czyli m/s
V=10/36*120=1200/36m/s=33.3(3)/m/s
oraz sprowadźmy 80km/h=22.2(2)
v₁-v₂=11,(1)m/s
t=v/a t=11,(1)/½=22,2 s