Odpowiedzi

2009-11-28T17:01:25+01:00
√(5-x) + √x = 3 |* ²
5-x + x = 9
5 = 9
rownanie sprzeczne
2009-11-28T17:14:47+01:00
√(5-x) + √x = 3 /()²
5-x+2*√(5x-x²)+x = 9
x nam się zredukuje i zostanie:
2*√(5x-x²) =4 /: przez 2
√(5x-x²) = 2 /()²
5x-x² =4
-x² + 5x - 4 = 0
liczymy deltę:
Δ = b2 - 4ac
Δ = 25-16 = 9 √9 = 3
x₁ = (-5 - 3)/-2 = 4
x₂ = (-5 + 3)/-2 = 1