Odpowiedzi

2009-11-28T18:57:59+01:00
Amoniak spalono w tlenie. Produktami reakcji były tlenek azotu (II) i para wodna.
Oblicz liczbę moli tlenu, która nie uległa reakcji spalania, jeżeli użyto 7 moli tlenu i 3 mole amoniaku.

4NH₃ + 3O₂ →2N₂ + 6H₂O
4 mole--3mole
3 mole---x
x=3*3/4=2,25 - tyle moli tlenu przereagowało

więc:
7-2,25=4,75 - tyle moli tlenu nie przereagowało.
1 2 1