Odpowiedzi

2009-11-28T19:52:53+01:00
Powrót do gospodarki wolnorynkowej był trudny. Przeprowadzono prywatyzacje. Najszybciej zmieniła się struktura handlu. Na polskim rynku pojawił się zagraniczny kapitał, stopniowo sprzedawano przedsiębiorstwa polskim i zagranicznym inwestorom. Minusami planu był wzrost cen, inflacja spadła do kilku % miesięcznie co spowodowało wyraźny spadek poziomu życia oraz spadek produkcji. Spadek produkcji oznaczał zwalnianie pracowników, a wiec co za tym idzie wzrost bezrobocia w kraju.
3 3 3
2009-11-28T19:55:45+01:00
Realizacja programu stabilizacji wg. Balcerowicza miała następujące skutki:
-urynkowiono ceny
-wymienialność wewnętrzna złotego( wzmocnienie waluty)
-ograniczono dotacje państwa dla przedsiębiorstw państwowych co wiąże się z rozwojem sektora prywatnego w handlu, budownictwie i transporcie
-wprowadzono podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń
-wprowdzaono realne stopy procentowe
-z zrownowazono rynek dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych
3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T19:57:19+01:00
Dzięki realizacji programu stabilizacji i programu zmian systemowych osiągnięto :

*równowagę na rynku,
*rozwój prywatnej przedsiębiorczości,
*zahamowano wzrost inflacji,
*zrównoważenie budżetu państwa

powinno być dobrze, bo miałam takie samo zadanie na lekcji ;d
3 3 3