A) jakie czynniki geograficzne stały się podstawą gospodarczego rozwoju kraju?
b) jakie czynniki społeczne sprzyjają ciągłemu rozwojowi gospodarczemu tego państwa?
c) wyjaśnij o czym świadczy wysoki udział pracujących w usługacg?

1

Odpowiedzi

2009-11-28T19:58:53+01:00
A) rola środowiska środowiska geograficznego ( klimat)
postęp techniczny.
zasoby naturalne , surowce