Całość tematu.

Zadanie 2
Na podstawie informacji w tabeli wpisz zamiast kropek odpowiednie symbole cząstek elementarnych: e,n,p

ładunek - dodatni - ujemny - brak
masa - 1 u - ok. 1/1837 u - 1u
znajduje się w - jądrze - przestrzeni okołojądrowej - jądrze
symbol - ...... - ...... - ......

W miejsce pustych kropek, należy dopasować dane cząsteczki elementarne: e,n,p.

1

Odpowiedzi

2009-11-29T10:01:12+01:00