A) Oblicz. ( potega o wyklad.wymiernym)

1) 81 ¹,⁵
2)125 ⁻⅔
3)(¼) ⁻²,⁵
4)32 ⅗
5)4 ⅔

prosze pomozcie ;/

b) Przedstaw liczbe w postaci am, gdzie m jest liczba całk.

1) 3⁴ *(81*9⁻⁶)⁻¹
2)125³ *0,2⁻⁷
3)2⁴*9²*36⁻⁵
PLEASE ;/

1

Odpowiedzi

2009-11-29T11:16:29+01:00
1) 81 ¹,⁵ = (3⁴)¹⁵ = 3⁴⁵
2)125 ⁻⅔ = (5³) i do potęgi -⅔) = 5⁻² = (1/5)² = 1/25
3)(¼) ⁻²,⁵= ( 2⁻²)⁻²⁵ = 2⁵°
4)32 ⅗ = (16*2) do potęgi 3/5 = (2*2⁴) do potegi 3/5 = 2 do potęgi 1/3
5)4 ⅔ =( 2²) do potegi 2/3 = 2 do potegi 4/3 = 2*2 do potęgi 1/3=2∛2
b) Przedstaw liczbe w postaci am, gdzie m jest liczba całk.

1) 3⁴ *(81*9⁻⁶)⁻¹ = 3⁴*[ 3⁴*(3²)⁻⁶]⁻¹ = 3⁴*[ 3⁴*3⁻¹²]⁻¹ = 3⁴*(3⁻⁹)⁻¹ =
= 3⁴*3⁹ = 3¹³

2)125³ *0,2⁻⁷= 5³*(1/5)⁻⁷ = 5³*5⁷ = 5¹²

3)2⁴*9²*36⁻⁵= 2⁴*(3²)²* [( 4 *9)⁻⁵]=3⁴*[(2²)⁻⁵*(3²)⁻⁵]=
=3⁴*[2⁻¹⁰ *3⁻¹⁰]= 3⁴*2⁻¹⁰ *3⁻¹⁰ = 3⁻⁶*2⁻¹⁰