Odpowiedzi

2009-11-29T11:11:25+01:00
Większą szybkośc ruchu postępowego posiadają cząsteczki wodoru. Mają one taką samą energię jak tlen,którą możemy wyliczyć ze wzoru:
E = f/2*k*T
E - energia
k - stała Boltzmana
T - temperatura w Kelwinach
f - liczba stopni swobody cząsteczki
W obu przypadkach wartości te same (f=3)

Jednak cząsteczki wodoru są lżejsze od cząsteczek tlenu,więc poruszaja się z wieksza szybkoscia.