1.Oblicz obwód trójkąta a,b,c w którym ac=ab wiedząc że wysokość poprowadzona z wierzchołka A ma 18cm a cosinus kąta przy podstawie jest równy 6/7

2.Oblicz sinus i tanges kąta jaki z dodatnia półosią osi OX tworzy prosta o równaniu : y=5x+1

1

Odpowiedzi

2009-05-26T18:58:02+02:00
1. jest to trójkąt równoramienny
cosL=6/7=0,8571=31*

tg31*=18/x gdzie x=1/2 |BC| |BC|=2*22,5 cm=45 cm
sin31*=18/y gdzei y=|AB|=|AC|=35 cm

ODP: Obwód jest równy 115 cm.

2. w ty wypadku wartość przy x - a jest oznacznikiem nachylenia kąta między prostą a osią OX. a=5
czyli tgx=5/1=78,70°=78°42'