Dajcie dane itd ... xd
Magda powiedziała jurkowi : ,, pomyśl jakąś liczbe , dodaj do niej 5 , wynik pomnóż przez 3, a następnie od otrzymanej liczby odejmij tę , którą pomyślałeś na początku . Jaki wynik otrzymałeś? ' ' . Jurek odp. : ,, dwadzieścia dziewięć '' . Jaką liczbę pomyślał Jurek na początku ?
a. 14
b. 7
c. 15
d. 44

1

Odpowiedzi

2009-11-29T12:31:42+01:00
Poprawna odpowiedź to b) bo:
7+5=12
12*3=36
36-7=29
Czekam na naj*
13 4 13