Ocen wartosc logiczna zadan:
a)Liczba1156 jest dodatnia i jest kwadratem liczby naturalnej.
b)Liczba 33 jest liczba pierwsza wtedy i tylko w tedy gdy liczba 33 jest podzielona przez 5
c)Jezeli √3 jest liczba niewymierna to π jest liczba wymierna
2Przedstaw w postaci potegi wyrazenie
a) 3⁻¹⁶+18*3⁻¹⁸
b)2⁻¹¹+4*2⁻¹⁶+2⁻¹⁰

3

Odpowiedzi

2009-11-29T13:19:50+01:00
2009-11-29T14:55:34+01:00
2009-11-29T18:30:19+01:00
No to sie zdziwicie :P
Wszystkie te zdania sa PRAWDZIWE jeśli chodzi o wartość logiczną zdania!
w przypadku a. mamy do czynienia z koniunkcją <spójnik "i">, żeby koniunkcja była prawdziwa obydwie składowe muszą być prawdziwe- i są.
b. jest to równoważność <spójnik "wtedy i tylko wtedy">, równoważność jest prawdziwa gdy albo obydwie składowe są prawdziwe, albo obydwie są fałszywe, w tym przypadku obydwie są prawdziwe
c. implikacja "jeśli....to....". Implikacja jest fałszywa tylko w jednym przypadku- kiedy z prawdy wynika fałsz

Mimo iż wydaje się iż pkt b i c są nieprawdziwe, ponieważ nie wynikają z siebie, ale w logice te zdania są prawdziwe.