W klasie pierwszej gimnazjum odbył się sprawdzian. Wyniki były następujące:

bdb (5) - 10% uczniów
db (4) - 40% uczniów
dst (3) - 12 uczniów
dop (2) - pozostali uczniowie

Średnia ocen z tego sprawdzianu wynosiła 3,4

a) Oblicz, ilu uczniów liczy ta klasa gimnazjum
b) Oblicz, ilu uczniów otrzymało piątki z tego sprawdzianu

2

Odpowiedzi

2009-11-29T13:03:49+01:00
X- liczba wszystkich uczniów

[5*0,1x+4*0,4x+12*3+2*(x-0,1x-0,4x-12)]/x=3,4
[0,5x+1,6x+36+2*(0,5x-12)]/x=3,4
[2,1x+36+x-24]/x=3,4
3,1x+12=3,4x
0,3x=12
x= 12/0,3
x=40

40*10%=4
w klasie jest 40 uczniów, 4 z nich otrzymało ocenę bdb
2 4 2
2009-11-29T15:04:45+01:00
X- to jest liczba wszystkich uczniów

[5*0,1x+4*0,4x+12*3+2*(x-0,1x-0,4x-12)]/x=3,4
[0,5x+1,6x+36+2*(0,5x-12)]/x=3,4
[2,1x+36+x-24]/x=3,4
3,1x+12=3,4x
0,3x=12
x= 12/0,3
x=40

40*10%=4
Odp: W klasie jest 40 uczniów a 4 z nich otrzymało ocenę bardzo dobrą.
1 4 1