Proszę o rozwiąznie i podanie obliczeń


1) Mała kulka metalowa stacza się z równi pochyłej z wysokości h=1,8 m. Kąt nachylenia równi do poziomu wynosi α=30°. Po jakim czasie kulka znajdzie się u podnóża równi?


2) Z równi nachylonej pod kątem α=30° do poziomu zsuwa się bez tarcia klocek. Po jakim czasie od momentu ruszenia przebędzie on drogę s=62,5 cm?


3) Na równię pochyłą o kącie nachylenia α=30° położono klocek; współczynnik tarcia klocka o powierzchnię równi wynosi f=0,3; oblicz przyspieszenie, z jakim klocek zsuwa się po równi.


4) Po równi pochyłej o kącie nachylenia α=45° do poziomu zsuwa się niewielki ciężarek. Zależność przebytej przez niego drogi s od czasu t wyraża się wzorem s=Ct2 , gdzie C=3,6 m/s2 . Jaką wartość ma współczynnik tarcia ciężarka o równię?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T14:48:20+01:00
1.
sin α = h/l // wyliczenie przeciwprostokątnej (drogi)
sin α = 1/2
l=2h
s =l=3,6m

a=g sin α // liczymy zależność czasu od drogi
s=at²/2
t=√(2s/a)
t=√(2s / g sin α)
t=√(s/g)
t=√(3,6/10)=√0,36s²=0,6s
Odp. t=0,6s

2.
sin α = h/l
h=sin α * l

sin 30° = 1/2
l=62,5cm
h= 1/2 * 62,5cm= 31,25cm

Niestety tylko tyle jestem ww stanie zrobić, ale to już coś :)
Pozdrawiam.
2 4 2