1. Wymien 4 konsekwencje wzrostu sredniej temp. powietrza przy powierzchni Ziemi.

2. Wypisz 3 przyklady skutkow, jakie moze wywolac w przyszlosci postepujacy proces globalnego ocieplenia..

3. Podaj nazwy 4 gazow cieplaranianych wystepujacych w atmosferze ziemskiej.

4 Wyjasnij znaczenie tych gazow dla zycia

5. Podaj glowna przyczyne globalnego ocieplenia klimatu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T15:01:24+01:00
Zad.1
-zwiększenie CO2 w powietrzu
-regresja lodowców

zad.2
-wzrost poziomu morza
-zmiana ilość i rozkładu opadów atmosferycznych
-zmiany w wydajności i jakości upraw

zad.3
Do gazów cieplarnianych zaliczane są:
-para wodna
-dwutlenek węgla
-metan
-ozon
-freony
-podtlenek azotu
-halony


zad.5
Główną przyczyną efektu cieplarnianego jest nadmierne gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze Ziemi, spowodowane między innymi przeszło stuletnim rozwojem przemysłu i spalaniem paliw kopalnych - węgla i ropy naftowej, emisją metanu (rolnictwo, odpady) i freonów (całkowicie pochodzą z przemysłu), a takaż wypalaniem lasów (wylesienia i pożary) oraz jednym z największych źródeł dwutlenku węgla - motoryzacją.
3 4 3