Dziedziną funkcji f jest zbiór R. Wyznacz a tak , aby mjejscem zerowym funkcji f była liczba podana obok wzoru
a)f(x)=0,5x-4a 4
b)f(x)=2a-2x do kwadratu 0,5
c)f(x)=3x kwadrat -2x kwadrat a -1
d)f(x)=2ax-4/xkwadrat+4 -2

wyznacz mjejsca zerowe poniższych funkcji,określonych w zbiorze liczb rzeczywistych
a)f(x)=x(x-1)
b)f(x)=4(x+1)(x+5)x kwadrat
c)f(x)=x kwadrat-5x
d)f(x)= (x+1)(x-3)(x+2)
e)f(x)=(x-1)(x-3)(xkwadrat+1)
f)f(x)=-4x-10xkwadrat

daje 50 punktów za zadanie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T22:26:51+01:00
Dziedziną funkcji f jest zbiór R. Wyznacz a tak , aby mjejscem zerowym funkcji f była liczba podana obok wzoru
a)f(x)=0,5x-4a 4
0,5*4-4a=0
-4a=-2
a=1/2
b)f(x)=2a-2x do kwadratu 0,5
2a-2*1/2=0
2a=1
a=1/2
c)f(x)=3x kwadrat -2x kwadrat a -1
3(-1)²-2(-1)² a=0
-2a=-3
a=3/2
d)f(x)=2ax-4/x²+4 -2
2a(-2)-4/(-2)²+4 =0
-4a-1+4=0
-4a=-3
a=3/4
wyznacz mjejsca zerowe poniższych funkcji
,określonych w zbiorze liczb rzeczywistych
a)f(x)=x(x-1)
x=0 v x=1
b)f(x)=4(x+1)(x+5)x²
x+1=0 v x+5=0 v x=0
x=-1 v x=-5 vx=0
c)f(x)=x ²-5x=x(x-5)
x(x-5)=0
x=0 v x=5
d)f(x)= (x+1)(x-3)(x+2)
x+1=0 v x-3=0 v x+2=0
x=-1 v x=3 v x=-2
e)f(x)=(x-1)(x-3)(x²+1)
x-1=0 v x-3=0 v x²+1=0
x=1 v x=3
f)f(x)=-4x-10x²=-2x(2+5x)
-2x=0 v 2+5x=0
x=0 v 5x=-2
x=0 v x=-2/5
8 3 8