Odpowiedzi

2009-11-29T16:47:25+01:00
X- długość boku
7,2²+5,4²=x²
x²= 51,84 + 29,16
x²=81
x=9 (m)
Odp. Długość boku wynosi 9 m.
2009-11-29T16:59:19+01:00
Twierdzenie Pitagorasa:
a²+b²=c²
7.2²+5,4²=c²
51,84+29,16=c²
81=c²
c=√81
c=9m