Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T17:16:42+01:00
DZISIEJSZA
Demokracja pośrednia
Osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie są obcokrajowcami, groźnymi przestępcami ani też osobami chorymi psychicznie, mają prawa obywatelskie
Jest podział na partie polityczne
Aby wybrać ludzi sprawujących urzędy, ogłaszane są wybory
Sejm decyduje o najważniejszych sprawach państwa
Kobiety nie są wykluczone ze sprawowania urzędów
Władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy i trybunały
W rozprawie sądowej może uczestniczyć maksymalnie trzech sędziów
Sędziowie są nieusuwalni, chyba, że popełnili poważne wykroczenia i zostali przyłapani na gorącym uczynku; są powoływani przez prezydenta RP na nieoznaczony okres; nie istnieje sąd skorupkowy
Nie istnieje niewolnictwo


ATEŃSKA
Demokracja bezpośrednia
Człowiek mający prawa obywatelskie musiał być mężczyzną, wolnym i urodzonym w Atenach przez Ateńczyków; praw tych nie miały kobiety, cudzoziemcy i niewolnicy
Nie było podziału na partie polityczne
Większość ateńskich urzędów obejmowano drogą losowania
O najważniejszych sprawach państwa decydowało Zgromadzenia Ludowe
Kobiety nie mogły sprawować urzędów
Władzę sądowniczą pozostawiono przysięgłym i areopagowi (tylko w sprawach o zabójstwo)
W sądzie przysięgłych zasiadało wielu sędziów, np. 201, ich liczba była nieparzysta
Istniał sąd skorupkowy, tzw. Ostracyzm; Ateńczycy mogli skazać na dziesięcioletnie wygnanie człowieka podejrzanego o chęć obalenia demokracji i wprowadzenia tyrańskich rządów; sędziowie byli wybierani co roku
Istnieje niewolnictwo

7 4 7
2009-11-29T17:23:12+01:00
Różnice rozumieniu zasad oparcia władzy w starożytności, a obecnie:
a)zasada wolności - obecnie została poszerzona o:
-swoboda popierania różnych orientacji politycznych
-wolność od ograniczeń politycznych
-swobody indywidualne
b)zasada równości - obecnie poszerzona o powszechne i równe prawa wyborcze; kiedyś mogli głosować tylko mężczyźni, dziś również i kobiety.
c)zasada większości - została poszerzona o poszanowanie praw mniejszości.
Podobieństwa:
a)zasada wolności - swoboda wyrażania własnej opinii
b)zasada równości - równość prawa wobec prawa i równości głosy
c)zasada większości - decyzje zapadają większością głosów
d)zasada praworządności - wszyscy muszą przestrzegać prawa, zarówno zwykli obywatele jak i władza państwowa.
1 3 1