Węgiel w związkach organicznych jest zawsze ...- wartosciowy
Nazwy wszystkich węglowodorów nasyconych mają końcówkę ...
Węglowodory uporządkowane według zwiększającej ..... tworzą szereg ..... , w ktorym kazdy nastepny węglowodór rózni sie od poprzedniego grupą ....
Wzór ogolny węglowodów nasyconych , zwanych równiez ... mozna zapsiac CnH .. gdzie N oznacza liczbe atomow .. w czasteczce.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
Węgiel w związkach organicznych jest zawsze cztero- wartosciowy
Nazwy wszystkich węglowodorów nasyconych mają końcówkę an
Węglowodory uporządkowane według zwiększającej liczby atomów węglatworzą szereg homologiczny , w ktorym kazdy nastepny węglowodór rózni sie od poprzedniego grupą metylenową
Wzór ogolny węglowodów nasyconych , zwanych równiez alkanami mozna zapsiac CnH 2n+2 gdzie N oznacza liczbe atomow węgla w czasteczce.
104 4 104