FUNKCJE W C++

1. Suma szeregu harmonicznego.
Dany szkielet programu zawierający funkcje obliczającą sumę n pierwszych wyrazów szeregu harmonicznego:
#inclide<iostream>
using namespace std;
double harm(int n)
{
<tu trzeba uzupelnić>
}
int main()
{ int nwyr;
double suma;
cout<<"Podaj ilosc wyrazu ";
cin<<nwyr;
suma=harm(nwyr);
cout<<"Suma"<<nwyr<<"pierwszych wyrazów szeregu wynosi"<<suma;
return 0;
}2.Napisz funkcję zmieniającą polożenie konika szachowego. Jeko argumenty funkcja otrzymuje 2 wspólrzędne aktualnego polożenia konika. Jako wynik zmienione zostają obydwie wspólrzędne, ale w taki sposób, by ruch byl dozwolony.

1

Odpowiedzi

2009-11-30T14:27:45+01:00
Rozwiązałem 1 zadanie.Miałaś kilka błędów w przepisywaniu kodu, który trochę poprawiłem i teraz wygląda on tak :
#include<iostream>
using namespace std;
double harm(int n)
{
double suma;
suma=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
suma+=(double)1/i;
}
return suma;
}
int main()
{ int nwyr;
double suma;
cout<<"Podaj ilosc wyrazu ";
cin>>nwyr;
suma=harm(nwyr);
cout<<"Suma "<<nwyr<<" pierwszych wyrazow szeregu wynosi "<<suma<<"\n";
system("pause");
return 0;
}

Zadanie 2 Nie jestem pewien czy dokładnie tak się porusza koń, ale chyba powinno być dobrze

#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
char a;
int b;
cout<<"Podaj wartosc od A-H :";
cin>>a;
cout<<"Podaj wartosc 1-8 :";
cin>>b;
if(a=='H' || a=='h' || a=='G' || a=='g'){
a-=2;
}
else a+=2;
if(b==8)b--;
else b++;
cout<<"Nowa pozycja :"<<a<<" "<<b<<"\n";
system("pause");
return 0;
}